CHAIRS & STOOLS

GAJA/GAJA BAR
Design : KAZUHIDE TAKAHAMA
Cassina | simon collezione
GAJA BAR/GAJA BAR S カウンターチェア
W510 × D440 × H860(SH650)
¥87,000
TULU
Design : KAZUHIDE TAKAHAMA
Cassina | Simon Collezione
W515 × D515 × H770(SH460)
¥95,000
フレーム
x4
K06 AKI BIKI CANTA
Design : TOSHIYUKI KITA
Cassina | I Contemporary Collection
AKI アームレスチェア
W610 × D680 × H730(SH425)
¥258,000
K06 AKI BIKI CANTA
Design : TOSHIYUKI KITA
Cassina | I Contemporary Collection
BIKI アームチェア
W710 × D680 × H670(SH425, AH635)
¥290,000
K06 AKI BIKI CANTA
Design : TOSHIYUKI KITA
Cassina | I Contemporary Collection
CANTA ヘッドレスト付アームチェア
W740 × D710(750) × H780(1055) SH425
¥322,000
K10 DODO
Design : TOSHIYUKI KITA
Cassina | I Contemporary Collection
W770 × D865〜1610 × H810〜1045 (SH430, AH505)
¥570,000
111 WINK
Design : TOSHIYUKI KITA
Cassina | I Contemporary Collection
W780 × D900〜2000 × H800(SH380)
¥570,000
111 WINK GERRIT
Design : TOSHIYUKI KITA
Cassina | I Contemporary Collection
W780 × D900〜2000 × H800(SH380)
¥750,000
133 ICO
Design : ORA ITO
Cassina | I Contemporary Collection
W560 × D590 × H770( SH450, AH580)
¥242,000
フレーム
背・座
140 COTONE
Design : RONAN & ERWAN BOUROULLEC
Cassina | I Contemporary Collection
W600 × D520 × H790 (SH470, AH670)
¥240,000
フレーム
140 COTONE SLIM
Design : RONAN & ERWAN BOUROULLEC
Cassina | I Contemporary Collection
W590 × D520 × H780 (SH470, AH645)
¥190,000
フレーム
184 EVE
Design : PIERO LISSONI
Cassina | I Contemporary Collection
W560 × D490 × H760( SH460, AH630)
¥240,000
背座
206 8(OTTO)CUBE
Design : PIERO LISSONI
Cassina | I Contemporary Collection
1人掛両アーム スウィベルチェア
W820 × D840× H710( SH480)
¥520,000
245 CAPRICE
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W495 × D565 × H800(SH455)/H820 (SH475)
¥119,000
シェル
246 PASSION
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W585 × D590 × H780(SH450, AH565)/H800(SH470, AH585)
¥143,000
シェル
247 CAPRICE
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W490 × D550 × H820 (SH465)
¥153,000
シェル
247 CAPRICE caster chair
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W490 × D550 × H820(SH465)
¥166,000
シェル
247 CAPRICE counter chair
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W490 × D550 × H1010(SH665)/H1090(SH745)
¥165,000
シェル
248 PASSION
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W580 × D580 × H820 (SH470)
¥172,000
シェル
248 PASSION caster chair
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W580 × D580 × H820 (SH470)
¥195,000
シェル
248 PASSION counter chair
Design : PHILIPPE STARCK
Cassina | I Contemporary Collection
W580 × D580 × H1010(SH665)/H1090(SH745)
¥182,000
シェル
253 NEST
Design : PIERO LISSONI
Cassina | I Contemporary Collection
¥86,000
367 HOLA
Design : HANNES WETTSTEIN
Cassina | I Contemporary Collection
W515 × D540 × H790( SH460, AH715)
¥143,000
369 HOLA
Design : HANNES WETTSTEIN
Cassina | I Contemporary Collection
W470 × D540 × H790(SH460)
¥132,000
▲ PAGE TOP